642 Vyhodnocení potřeb a zdrojů

 

Vyhodnotíme-li potřeby a zdroje a zjistíme, že se nerovnají, musíme učinit taková opatření, abychom rovnost zajistili:

·       potřeby < zdroje jsme schopni vyrobit více, než kolik jsme schopni  prodat. Zůstávají nám nevyužité kapacity strojů, budov i lidí, což není dobré. Tato situace nastává především na útlumových trzích. Musíme hledat a marketingově zpracovat další výrobní programy, nebo nevyužité kapacity pronajmout;

·       potřeby > zdroje to už je situace příznivější - trh je schopen vstřebat více výrobků, než jsme schopni se současnými kapacitami vyrobit . Správný manažer se však nespokojí s tím, že dodá pouze tolik výrobků, kolik zvládne vyrobit, protože ví, že takto vytvořený prostor na trhu (neuspokojenou poptávku) okamžitě využije konkurence a následně ho může vytlačit i z té části trhu, kterou svými výrobky doposud uspokojoval. Základní variantou řešení této disproporce mezi potřebami a zdroji je investiční výstavba (a i když firma nemá momentálně peníze na investování, na dobrý a důvěryhodný marketingový plán finanční zdroje určitě najde - podrobně viz  financování firmy). Vlastní investiční výstavba je však často časově náročná, proto je relativně jednodušší a rychlejší řešení výrobní kooperace (zadáme část výroby smluvně jiné firmě - subdodavateli), nebo akvizice (koupíme již existující firmu s odpovídajícím strojním vybavením). Akvizice jsou v hospodářské praxi velmi častým jevem.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.