645 Expedice a fakturace

   Expedicí rozumíme finální přípravu a vydání hotových výrobků ze skladu prodeje odběrateli nebo prvnímu veřejnému přepravci.

Při prodeji zboží firma vystavuje

·       dodací list (jde přímo se zásilkou a slouží k přejímce u odběratele),

·       fakturu (většinou posíláme poštou, při osobním předání si necháme potvrdit přijetí faktury, aby nám ji odběratel nezapřel - ne všude ve světě je to běžné, ale my jsme v platební kázni ještě nedospěli, proto nám nestačí spoléhat na čest). Faktura je daňový doklad, proto její vyhotovení musí odpovídat požadavkům daňových zákonů, a je to také účetní doklad, proto musí splňovat náležitosti předepsané zákonem o účetnictví. Nejdříve smíme vystavit fakturu okamžikem uskutečnění zdanitelného plnění (uskutečnění prodeje nebo předání prvnímu veřejnému přepravci). Chceme-li dostat zaplaceno předem, vystavuje zálohovou fakturu, která však není daňovým dokladem pro DPH a daňový doklad musíme vystavit ke dni uskutečnění prodeje. Vyúčtování celé daně z přidané hodnoty provedeme na konečné vyúčtovací faktuře,

·       případně další doklady jako přepravní doklady (pro veřejného přepravce - ČD, kamionová doprava, letecká přeprava atd.). Další doklady firma vystavuje a přikládá k zásilce v případě zahraničního prodeje - pro celní odbavení, veterinární orgány, zdravotní atesty, pojištění atd.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.