644 Jednání s odběrateli

   Jednání s odběrateli se uskutečňuje různými formami:

·       individuální jednání - obchodní schůzka se stávajícími nebo novými partnery,

·       veletrhy, výstavy - umožňují na jednom místě uskutečnit mnoho jednání s mnoha partnery, stávajícími i novými. Slouží zároveň k získání přehledu o daném trhu atd.

·       burzy - jsou specifickou formou, která slouží k uzavírání obchodů  s určitým zbožím - burza cenných papírů (Praha, Budapešť, New York, Tokio, atd.), burza plodinová (Brno, Londýn atd.), burza s drahými kovy (Londýn) a další. Pojem burzy máte vysvětlen v kapitole o kapitálovém trhu. Nepleťte si pojem burzy s „burzami = tržišti“- pojem burza má v ekonomii specifický význam,

·       dražby (aukce) - jsou specifickou formou uzavření obchodu, kdy o výsledné ceně se rozhoduje teprve v průběhu dražby tzv. licitací. Dražba probíhá v zásadě dvěma metodami - vzestupnou licitací (tzv. americká metoda) nebo sestupnou licitací (tzv. holandská metoda).  

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.