552 Rychlost oběhu zásob

Rychlost oběhu zásob měříme dvěma ukazateli:

                            celková spotřeba

počet obrátek = -----------------------         [ počet],

                            průměrná zásoba

 

                             365 dní

doba obratu = -------------------------         [ dny].

                            počet obrátek 

 

Dosáhneme lepších ekonomických výsledků pokud dobu obratu zkrátíme (kratší dobu jsou peníze vázány v zásobách).

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test