553 Zásady racionálního zásobování

·       Nakupujte jen to, co potřebujete (nakupovat věci nepotřebné jen proto, že jsou za výhodnou cenu je zlozvyk, který ve většině případů vede ke ztrátě a nikoliv k zisku).

·       Nakupujte jen tolik, kolik potřebujete - doba velkých předzásobení pro případ nedodání ze strany dodavatele je snad už za námi. Pro tržní hospodářství je typičtější případ přetlaku nabídky nad poptávkou a situace, kdy si může odběratel vybírat mezi dodavateli toho nejlepšího.

Na druhou stranu pozor - příliš malá zásoba může vést ke krizové situaci, kdy výroba stojí kvůli nedostatku materiálu, a to je ještě nákladově horší, než kdyby na skladě bylo zásob o něco víc než je nezbytné.

·       Zvažujte náklady související s pořízením zásob a i podle toho se rozhodujte, kdy a kolik nakoupit.

Základním předpokladem racionálního zásobování je v tržním hospodářství co nejpřesnější znalost  objemu výroby, který je firma schopna na trhu prodat. Sebelepší systém zásobování a výroby postrádá smysluplnost, pokud vyrobené výrobky leží ve skladě prodeje a nikdo je nekupuje. Tímto problémem se zabývá kapitolka věnovaná marketingu a zde ho řešit nebudeme. V tuto chvíli budeme tedy předpokládat, že díky důsledné aplikaci znalostí nabytých v marketingu jsme schopni poměrně přesně odhadnout na trhu realizovatelný objem výroby.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

  © 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.