560 Obchodně právní odpovědnosti

Odpovědnosti zúčastněných stran:

·       odpovědnost za prodlení,

·       odpovědnost za škodu,

·       odpovědnost za vadu

·       vady právní,

·       vady faktické (skryté, zjevné).

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.