562 Odpovědnost za prodlení

 Odpovědnost za prodlení - prodlením se rozumí časové zpoždění oproti dohodnutému termínu plnění. V prodlení může být jak dodavatel (prodlení dodávky zboží či díla), tak odběratel (prodlení zaplacení za zboží či dílo). Je-li  v prodlení dlužník s placením peněžitého závazku, je povinen zaplatit z nezaplacené částky úrok z prodlení, a to ve výši stanovené ve smlouvě. Pokud není výše úroku stanovena smlouvou, je povinen zaplatit úroky vycházející z aktuálně platné všeobecné právní úpravy. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží může odběratel požadovat uhrazení smluvní pokuty, pokud byla ve smlouvě dohodnuta. Jinak má pouze nárok na úhradu škody, pokud vznikla.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.