563 Odpovědnost za vady

   Odpovědnost za vady - dodavatel zboží resp. zhotovitel díla odpovídá za vady své dodávky.

Vady členíme na:

·       vady faktické - vady postihují reálné vlastnosti předmětu plnění. Podrobněji je můžeme členit na kvalitativní (vady jakosti, provedení, balení apod.) a kvantitativní vady

·       vady právní - jsou většinou porušením práv třetí osoby - např. u pašovaného zboží jsou porušena práva státu, který je krácen na daních a clu.

   Jiné členění vad je na vady zjevné a vady skryté. Dále vady odstranitelné a vady neodstranitelné.

Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady musí poškozená strana oznámit vady - reklamovat. Vady musí být reklamovány po jejich zjištění bez zbytečného odkladu. Je-li stanovena reklamační lhůta, do konce této lhůty. Reklamaci je dobré provádět písemně, např. formou dopisu, nebo předtištěného reklamačního protokolu.

   Nároky u odpovědnosti za vady:

·       odstranění vad - dodáním náhradního zboží,

                             - dodáním chybějícího zboží,

                             - odstraněním právních vad,               

·       slevu,

·       odstoupení od smlouvy.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.