565 Průběh zásobování

 

1.     Vybrali jsme dodavatele, dohodli podmínky a uzavřeli smlouvu (kupní , o dílo popř. nepojmenovanou).

      Smlouvu uzavřeme 

           ústně - pokud dodavatele dobře známe a dodávka se týká relativně malého obchodu,

         písemně - formou objednávky

                         - formou písemné smlouvy, kontraktu apod.

2.     Dodavatel zasílá zboží (vlastní dopravou, prostřednictvím veřejného přepravce) popř. si pro zboží dojede odběratel. Odběratel je při přejímání povinen zkontrolovat, zda přebírané zboží odpovídá smlouvě. Fyzická přejímka je kontrola nakoupených zásob po stránce:

·       kvantitativní (spočítáme, zvážíme, změříme či jinak kvantitativně zhodnotíme dodaná množství a zkontrolujeme s průvodními doklady - především s Dodacím listem).

·       kvalitativní (kontrolujeme, zda dodávka odpovídá dohodnuté jakosti). Většinou se v praxi setkáme se statistickou přejímkou, kdy podle předem stanovené metodiky kontrolujeme pouze část dodávky a podle výsledků této kontroly usuzujeme na kvalitu celé dodávky  (pokud z palety součástek zkontroluji 20 náhodně vybraných a z nich 18 bude vadných, mohu prohlásit celou paletu za vadnou a chtít po dodavateli např. nové bezvadné plnění).

3. Kromě fyzického toku, který jsme si stručně popsali v bodě 2., nás bude zajímat i informační tok spojený se zásobováním.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

    © 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.