564 Logistika

Budou nás zajímat jak fyzické toky zboží od dodavatele k odběrateli, tak toky informační (v písemné i ústní podobě). Souhrnně se těmito toky zabývá vědní obor zvaný logistika. Řeší jak toky mezi firmami, tak toky vnitrofiremní (včetně různých systémů skladování zásob) s cílem tyto toky racionalizovat, aby byly co nejefektivnější a firmu zatížily co nejmenšími náklady. Náklady spojené s logistikou jsou pro většinu firem velmi významné, což dokazují mimo jiné četné odborné publikace této tematice věnované. Problematice logistiky je věnován i samostatný časopis Logistika, vydávaný nakladatelstvím Economia a.s. Praha.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test