3.1.2.3 Kapitál banky

Pro banku je to důležitý zdroj financování. Vzniká jednak při založení /majitelé – akcionáři vkládají vklady/ a jednak v průběhu činnosti banky. Způsoby tvorby kapitálu jsou dva:

          externí – kapitál se vytváří od investorů, kteří zakupují nově emitované akcie /zvyšování základního kapitálu/

          interní – vznikají uvnitř banky z vytvořeného zisku

Kapitál plní v bance řadu funkcí:

-          zdroj k refinancování aktivních obchodů banky

-          ke krytí ztrát, které vznikají bance v důsledku nedobytných pohledávek apod.

-          ohraničení rozsahu obchodů banky, aby se zamezilo snižování podílu kapitálu na celkových aktivech banky a tím i růstu rizikovosti bank

-          ukazatel kapitálové síly banky

předcházející strana     obsah     následující strana                      test