d) Spotřební úvěry

Zahrnujeme zde veškeré úvěry poskytované soukromým osobám a domácnostem, které slouží k financování nákupu spotřebních předmětů, pořízení nebo stavbě bytů a rodinných domků. Od komerčních úvěrů se zásadním způsobem liší z hlediska svého užití: u komerčních úvěrů plyne z úvěrovaného objektu cash flow, ze kterého se úvěr splácí. Naproti tomu spotřební úvěry slouží ke krytí spotřebních výdajů a tudíž úvěrovaný objekt přímo neprodukuje zdroje ke splácení úvěru.

Spotřební úvěry se od komerčních liší i dalšími rysy: podkladové informace, které předkládá klient bance v žádosti o úvěr jsou méně kvalitní než je tomu u firem /u komerčních/; zdrojem ke splácení spotřebního úvěru je běžný příjem klienta; poskytované částky u  spotřebních úvěrů jsou mnohem nižší než u komerčních.

Druhy spotřebních úvěrů:

-          revolvingové

-          splátkové

-          hypotéční

       -    jiné druhy spotřebních úvěrů

předcházející strana     obsah     následující strana                      test