e) Druhy spotřebních úvěrů

-          revolvingové

Patří zde veškeré spotřební úvěry, které jsou poskytovány formou úvěrového rámce na běžném účtu klienta. Úvěr je čerpán automaticky a úrok je placen pouze za skutečně čerpaný úvěr. Podmínky pro získání úvěru: doba trvání účtu, stabilní příjem, důvěryhodnost klienta atd. Výše rámce je obvykle stanovena podle čistého příjmu klienta. Tento typ úvěru je dnes často spojen  kreditními kartami a  šeky.

-          splátkové

Typické je pro ně pravidelné splácení úvěru včetně úroku. Slouží obvykle k nákupu zboží dlouhodobé spotřeby. Přímý splátkový úvěr je sjednán přímo mezi bankou a klientem, u nepřímého splátkového úvěru vstupuje mezi tyto dva subjekty obchodník, který prodává klientovi zboží a současně zprostředkovává i úvěr.

-          hypotéční

Jsou dlouhodobé úvěry sloužící k pořízení bytu či domku. Svou podstatou jsou shodné s hypotéčními úvěry v podnikové sféře. Odlišnost spočívá v tom, že soukromé osoby využívající tento úvěr mohou mít od státu určitá zvýhodnění /např. zahrnutí úroků z úvěru jako odpočitatelné daňové položky, přímá úroková dotace aj/

-          jiné druhy spotřebních úvěrů

Patří zde zejména úvěry označované jako nesplátkové. Jejich společným rysem je to, že jsou splaceny najednou v celé částce. Jsou využívány jako překlenovací úvěry např. mezi koupí nového a prodejem existujícího domu. 

předcházející strana     obsah     následující strana                      test