c) Hypoteční úvěr

Naše legislativa /zákon č. 84/1995/ vymezuje hypotéční úvěry dvěma znaky:

-          jde o úvěry poskytované na investice do nemovitosti na území ČR nebo na její výstavbu či pořízení

-          jeho splacení je zajištěno zástavním právem k této nebo jiné nemovitosti

Jak vyplývá z účelu použití /získání nemovitosti/ jedná se o úvěr dlouhodobý /doba splatnosti 5 – 20 let/. Banka získává zdroje na tyto úvěry zejména emisí hypotéčních zástavních listů.  Jejich výhoda spočívá v tom, že výnosy z hypotéčních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmů, navíc jsou relativně velmi bezpečné, obvykle i dobře obchodovatelné, což vše zvyšuje atraktivitu pro investory, kteří jsou díky tomu ochotni se spokojit i s nižším výnosem. Pro banku jako emitenta to potom znamená nižší náklady na získání zdrojů.

Úroková sazba může být stanovena jako pevná sazba po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Často se používá i kombinace obou způsobů /v prvních letech pevná sazba, pak pohyblivá/.

Stát obvykle podporuje hypotéční úvěry, u nás je to ve formě příspěvků fyzickým osobám, které snižují úrokovou sazbu úvěru nebo dotacemi právnickým osobám.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test