a) Vklady na viděnou

 

Nazývají se rovněž vklady na požádání, vista vklady a  běžné vklady. Jsou to vklady klientů u bank mající různé formy běžných,resp. kontokorentních účtů, které slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku. 

Vzhledem k možnosti každodenního výběru z účtu, bývá úroková sazba velmi nízká, a proto klienti nechávají na účtu pouze částky potřebné pro bezhotovostní platební styk.

Z hlediska bank představují tyto vklady důležitý zdroj refinancování, který se vyznačuje následujícími rysy:

          výše úrokových nákladů je relativně nízká, na druhé straně jsou s prováděním platebního styku spojeny velké náklady. 

          výhodnost těchto vkladů  pro banku vyplývá z existence tzv. sedliny. Podstata sedliny vyplývá z toho, že jistá část těchto vkladů zůstává bance trvale k dispozici, přestože se jejich celkový stav  denně mění. To je způsobeno tím, že klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky na svých účtech /vždy tam něco nechají/ a rovněž proto, že platby z účtů odcházející z banky a naopak příjmy přicházející na účty do banky se částečně vyrovnají. Převody mezi účty klientů v rámci jedné banky není nutné komentovat.

Výše a stabilita sedliny roste s velikostí banky.

Co se týká nevýrazných změn úrokových sazeb z těchto vkladů, je nutno dodat, že nepovedou k významnějším změnám výše vkladů na viděnou.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test