3.2.2.2.4 Běžný účet jako základní bankovní produkt 

 

Nejčastějším produktem, který poskytují banky svým klientům, je u podnikatelských subjektů tzv. běžný účet. Hovoříme o něm jako o základním stavebním prvku bankovních služeb, na které pak navazují další služby, jako např. platební styk a zúčtování, depozitní produkty, poskytování úvěrů, obchody v oblasti investičního bankovnictví, zabezpečování komplexního financování firmy a v neposlední řadě služby s vazbou do zahraničí. Je nutné si uvědomit, že výše uvedené služby a produkty jsou vždy vázány na existenci běžného účtu klienta.

Ve vztahu k obyvatelstvu – občanu je možno setkat se s pojmem žirový účet, který má v různých bankách různé názvy /sporožiro v České spořitelně, B-konto v Komerční bance, …/. Vždy však jde o formu běžného účtu ve smyslu současné právní úpravy 1/.

Běžný účet je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Peníze, které jsou ukládány na účet, nemají sloužit k vytváření úspor, ale mají být kdykoliv pohotově k dispozici k placení /proto vklad na viděnou/.

 

1/ Právní úprava: Obchodní zákoník, Občanský zákoník, dokument ČNB Všeobecné obchodní podmínky, Vyhláška SBČS č. 51/92 Sb., o platebním styku a zúčtování mezi bankami, zákon č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, devizový zákon atd.

předcházející strana     obsah    následující strana                        test