b) Depotní směnka/kauční, úložná/

 

Nejedná se o instrument platební či úvěrový, ale pouze zajišťovací. Vystavuje ji příjemce úvěru ve prospěch banky a sice zpravidla jako bianko směnku /tzn. není vyplněna směnečná suma/. Depotní směnky nebývají uváděny do oběhu, ale zůstávají deponovány u banky. V případě, že dlužník nesplní vůči bance své závazky, je banka oprávněna doplnit na směnku dosud nesplacenou dlužnou částku, včetně úroků a předložit ji k proplacení. V případě řádného splacení úvěru /i úroků/ banka vrací směnku zpět dlužníkovi.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test