c) Zástavní právo

Zástavní právo jako zajištění úvěru vzniká na základě písemné zástavní smlouvy mezi bankou a klientem. Smlouva musí obsahovat určení zástavy a zajišťované pohledávky. Kromě sepsání smlouvy je pro  vznik zástavního práva dále nutné:

          u movitých věcí odevzdání zastavené věci věřiteli /zlato, šperky, cenné papíry do sejfu banky např./

          u nemovitých věcí je zástavní právo zapsáno do katastru nemovitostí

         u listinných cenných papírů jejich předání , u zaknihovaných cenných papírů registrace zástavního práva v SCP.

Zástavou může být movitá či nemovitá věc, cenný papír nebo pohledávka. Zástavní právo není omezeno pouze na osobu, se kterou banka uzavřela smlouvu, ale na každého případného nabyvatele zástavy.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test