a) Ručení

Ručitel /fyzická nebo právnická osoba/ písemně prohlásí, že splatí poskytnutý úvěr v případě, neučiní-li tak dlužník. Jedná se o zajišťovací vztah mezi věřitelem /bankou/ a ručitelem /třetí osobou/.

Zvláštním případem je směnečné a šekové rukojemství, kdy se rukojmí zaručuje za směnečně či šekově zavázanou osobu.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test