3.2.2.3.1 Platební styk  

  Platební styk v ČR metodicky řídí ČNB.

Platební styk můžeme posuzovat jednak z hlediska formy použitých platebních prostředků, a jednak z hlediska určení teritoria, ve kterém platební styk probíhá. Na základě uvedených hledisek rozlišujeme platební styk:

          hotovostní

          bezhotovostní

          tuzemský

          zahraniční

předcházející strana     obsah     následující strana                      test