3.2.2.3.1.4  Dokumenty používané v platebním styku

Dokumenty používané v platebním styku jsou velmi různorodé. Mohou mít povahu dispozičních nebo legitimačních dokumentů.

  Dispoziční dokumenty mají charakter cenných papírů, představují zboží v nich uvedené. Majitel tohoto dokumentu je také oprávněným majitelem zboží. Dispoziční dokumenty jsou zpravidla cennými papíry na řad, lze je převádět indosamentem. Jsou to např. konosamenty a skladní listy /warranty/.

  Legitimační dokumenty nejsou cennými papíry. Jsou to listiny, které dokládají určité plnění. Legitimačním dokumentem je např. letecký nákladní list, kamionový nákladní list, železniční nákladní list, poštovní podací lístek  apod.

 

Podle funkce, jakou dokumenty primárně plní, rozeznáváme:

a)       Inkasní dokumenty

b)    Dopravní dokumenty

c)        Skladovací dokumenty

d)        Pojišťovací dokumenty

e)        Pomocné dokumenty

předcházející strana     obsah     následující strana                       test