a)  Vývoj elektronického bankovnictví

 

Za počátek elektronického bankovnictví můžeme považovat vznik debetních platebních karet , u kterých jsou transakce účtovány okamžitě nebo s minimálním časovým zpožděním. Dalším významným vývojovým stupněm bylo zahájení činnosti First Direct Bank v Leedsu, banky která obsluhuje své klienty pouze „na dálku“ prostřednictvím telefonních linek. Přibližně v té době začínají velké banky nabízet svým klientům služby založené na komunikaci prostřednictvím osobního počítače a modemu – tj. služby, které jsou známé pod komerčními názvy homebanking, officebanking nebo telebanking. V současnosti nejaktuálnějším vývojovým trendem je využití internetu pro poskytování bankovních služeb. Současně s tím dochází také k vývojovému zlomu v oblasti technologií platebních karet, kdy tradiční magnetický proužek je nahrazen čipem, který umožnil vznik tzv. Smart Cards a projektu elektronických peněženek. Poslední fáze vývoje elektronického bankovnictví pak vyúsťují do vzniku tzv. elektronických peněz. Tyto peníze znamenají „uloženou hodnotu“ či předplacený platební mechanismus pro výkon plateb prováděný prostřednictvím prodejních terminálů, přímých transferů mezi dvěma zařízeními nebo otevřených počítačových sítí jako je internet. Produkty „uložené hodnoty“ zahrnují mechanismy:

          hardware nebo-li card-based /elektronické peněženky/

          software nebo-li network-based /digitální, elektronická hotovost, e-cash/. Bankovky a mince jsou zde zastoupeny unikátními čísly, vydávanými pověřenými institucemi. Tato čísla reprezentují částky peněz, je možné je znovu používat, ale najdou kopírovat.

Rozdíl mezi těmito formami elektronických peněz spočívá v anonymitě elektronické hotovosti.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test