f) Platební karty

 

Platební karta je plastiková karta, odpovídající /z hlediska materiálu, rozměrů,…/ mezinárodním normám, pomocí které může její majitel provádět bezhotovostní platby /v obchodech/ a výběry hotovostíběžného účtu, k němuž je karta vystavena.

Platební karta musí obsahovat tyto náležitosti:

          označení vydavatele karty. Nejvýznamnější vydavatele platebních karet lze v současnosti rozdělit do tří skupin: 

          - banky a bankovní asociace /VISA, Europany/Master Card, JCB/

         - finanční společnosti /American Expres, Diners Club/

         - obchodní domy, letecké, telekomunikační, olejářské společnosti apod.

          jméno držitele platební karty, popř.  jinou formu identifikace /rodné číslo, podpis…./

          číslo platební karty

          platnost karty

          záznam dat /ve formě magnetického proužku, mikročipu, laserového záznamu/

V současné době jsou nejrozšířenější karty s magnetickým proužkem. Jejich výhodou je jednoduchost a tudíž i nízké náklady na výrobu, naopak nevýhodou je omezená kapacita magnetického proužku i nedostatečná ochrana proti zneužití. Proto se připravuje přechod na čipové karty /označované Smart Cards – chytré karty/, které mají uloženy potřebné údaje v mikročipu. Karty s laserovým záznamem se pro svou vysokou cenu zatím v peněžnictví nevyužívají.

Platební karty se staly běžnou součástí života moderní společnosti a přitom svůj další rozvoj mají, díky novým  technologiím, stále ještě před sebou.

 Situace v ČR se vyvíjela následovně. V polovině roku 1989 vydala Česká a Slovenská státní spořitelna jako první bankomatové karty ke sporožirovým účtům. V roce roce 1990 se Živnobanka stala členem    EuroCard/MasterCard a VISA a začala vydávat VISA karty k devizovým účtům svých klientů. V roce 1991 bylo založeno Mezibankovní sdružení pro platební karty. Zakládajícími členy byly Agrobanka, Investiční banka, Komerční banka, Poštovní banka, Tatrabanka a Všeobecná úverová banka a jeho cílem bylo vybudovat  společný systém platebních karet v rámci systému EuroCard/MasterCard. V létě 1992 byl systém  přejmenován na Sdružení pro bankovní karty. V roce 1994 se stala jejím členem i Česká spořitelna.   Přestože se do hovorového jazyka mnoha držitelů platebních karet dostalo tvrzení, že v obchodě zaplatí   „kreditkou“, ve skutečnosti se tímto instrumentem může pochlubit jen velmi malý okruh lidí. Nejrozšířenějším   platebním instrumentem jsou totiž v naší zemi tzv. debetní karty. Kreditní /úvěrové/ karty začínají však dnes   kromě Komerční banky nabízet i Česká spořitelna, Bank Austria Creditanstalt a ČSOB.

   Jaké jsou rozdíly jednotlivých typů karet?

   Mezi úvěrové platební karty patří kreditní a tzv. charge karty. V obou případech je základní odlišností od debetních karet především systém zúčtování provedené transakce. Zatímco u debetní je každá transakce bezprostředně zúčtována na vrub účtu jejího držitele, u úvěrových je situace odlišná. U kreditní i charge karty   vždy platí, že se nejdříve utrácí, a to na dluh, a teprve potom se tato půjčka splácí. Jednoznačnou výhodou je, že její majitel může snadno nakupovat, aniž by měl na bankovním účtu nějaké peníze. Negativní stránkou úvěrových karet je vybíraný úrok /i když byl na účtu dostatek peněz – celá suma je považována za další  čerpání úvěru/. Úroky se pohybují okolo 15% p.a., někdy i 20 % p.a. Tuto kartu by si neměli pořizovat klienti, kteří se snaží co nejvíce ušetřit a utrácet co nejméně. S kreditní kartou je na rozdíl od charge karty spojen  nekonečný revolvingový úvěr, kdy majitel karty může být nekonečně dlouhou dobu v mínusu. Jedinou   podmínkou je pouze každý měsíc splatit určitou část z vyčerpaného úvěru /včetně úroků/. U všech peněžních   ústavů v tomto směru panuje jednota a od majitelů kreditních karet vyžadují splátku minimálně 10% měsíčně.   Poté může majitel opět čerpat úvěr až do výše sjednaného úvěrového rámce. Lákadlem u kreditních karet je  tzv. bezúročné období. Jedná se o určitou lhůtu /od provedení transakce či obdržení výpisu plateb za minulý měsíc/, během níž je možné bez jakýchkoliv úroků dlužnou částku uhradit. Odlišným úvěrovým platebním  instrumentem je tzv. charge karta. Zde je nutné celou vyčerpanou částku za uplynulý měsíc uhradit /obvykle nejpozději v průběhu následujícího měsíce/. Specifické postavení na poli úvěrových karet mají karty Diners  Club, které jsou typu charge. Jedná se o nejprestižnější platební karty na světě, což také odpovídá její ceně, která je minimálně na úrovni zlatých karet. V ČR lze tento instrument pořídit za částku 5 000,-- Kč ročně.

   Úvěrové karty jsou vhodné pro určitý typ lidí, kteří mají vyšší příjmy a nečiní jim problémy vzniklé úvěry splácet. Každopádně i tito držitelé by si měli do svého portfolia pořídit některou z debetních karet a kreditku používat jako doplněk.

   Elektronická peněženka – měla by se stát novým platebním nástrojem, který ještě více omezí manipulace   s hotovostmi. Jedná se o čipovou kartu obsahující záznam finanční částky, kterou může držitel použít. Tato částka může být průběžně doplňována pomocí speciálních terminálů nebo z jiné elektronické peněženky.Oproti platební kartě může být i přenosná. Vývoj elektronické peněženky je v centru pozornosti centrálních bank, neboť jejich zavedení může v dlouhodobé perspektivě ovlivnit možnosti centrální banky kontrolovat peněžní nabídku a oběh.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test