b) Služby elektronického bankovnictví

Elektronické bankovnictví existuje v rozličných formách, je ztělesněno v celé řadě bankovních produktů. Základní systematika služeb elektronického bankovnictví je následující:

          platební karty a elektronické peněženky 

          telebanking /homebanking, officebanking/

Vykazuje vysoký stupeň spolehlivosti a bezpečnosti a díky tomu nabízí klientům poměrně širokou paletu služeb. Podstatou telebankingu jsou speciální aplikace typu klient – server, které pracují zpravidla v off-line režimu ve vztahu k centrálnímu informačnímu systému banky. Klient se s bankou spojuje prostřednictvím modemu a musí mít příslušné hardwarové a softwarové vybavení. Z toho vyplývá nevýhoda pro klienta a sice finanční náročnost při pořizování tohoto vybavení. Výhodou je vysoká bezpečnost a efektivnost.

          internetové bankovnictví

Rovněž v tomto případě je nutné, aby klient disponoval potřebným vybavením /připojení na internet, technické a programové vybavení/. Výhodou Internet Bankingu je nepřetržitý provoz a jeho dostupnost z libovolného místa na světě. Obavy klientů vzbuzovalo zajištění bezpečnosti transakcí, které s postupem doby a technologií bylo značně eliminováno /zabezpečení probíhá na mnoha úrovních/. Internet Banking je dnes nejrychlejším, nejmodernějším a hlavně provozně nejlevnějším komunikačním kanálem, který ještě zdaleka nedospěl na hranice svých technologických možností. Banka, která nepoužívá pobočky a kontaktuje své klienty výhradně prostřednictvím internetu, je označována jako virtuální banka /např. Expandia banka v ČR/.

          telefonní bankovnictví

V tomto případě slouží k přenosu datových zpráv telefonní síť. Telefonní bankovnictví existuje zpravidla ve dvou formách: - telefon s operátorskou obsluhou /CALL centrum/ nebo-li telefonní bankéř, - telefon s automatickou obsluhou neboli automatický telefonní bankéř.

          GSM-SMS banking

Tato služba patří mezi novinky Electronic Banking. Jedná se o zasílání krátkých textových zpráv na mobilní telefon klienta. Zpravidla jsou tímto způsobem předávány aktuální informace /např. stav konta, aktuální kurz apod./. Jedná se tedy víceméně o doplňkovou službu, která se navíc rozvíjí.

          automatizovaná přepážka

Samoobslužné terminály jsou technická zařízení, zpravidla osobní počítače umístěné v bance, které slouží k zadávání bankovních operací a také jako zdroj informací. Obvykle na nich běží aplikace Internet Bankingu, přičemž může být použito i interaktivní televizní spojení zákazníka s pracovníkem banky v případě, kdy je potřebné vysvětlení postupu.

předcházející strana     obsah       test