2.2.3. Funkce banky bank 

Centrální banka vede účty ostatním bankám, přijímá od nich vklady, poskytuje jim úvěry a  provádí zúčtování mezi nimi.

Vklady bank v centrální bance jsou v zásadě trojího druhu :

          povinné minimální rezervy  – jsou to povinné úložky

          prostředky ukládané za účelem umožnit platební a zúčtovací operace prováděné centrální bankou

          rezervy – jsou to další vklady

Poskytované úvěry bankám ze strany centrální banky mohou mít z hlediska poptávky dvě základní podoby:

          Jsou to úvěry, kdy diskontní sazba  je natolik nízká, že pro banky představují levný zdroj. Je zde signalizována snaha centrální banky  levně obchodním bankám půjčit a tím podpořit růst množství peněz v ekonomice.

          Jedná se o úvěry, které mají zajistit likviditu banky a úvěr od centrální banky představuje v podstatě poslední možnost získat chybějící zdroje. Centrální banka zde vystupuje jako věřitel poslední instance /lender-of-last-resort/.

Zúčtování operací bankovního systému mohou vedle centrální banky provádět i jiné banky. U nás tomu tak není, ale např. ve Velké Británii kromě Bank of England provádějí clearingové – největší obchodní – banky.

Tato funkce je funkcí mikroekonomickou.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test