2.3.2  Povinné minimální rezervy 

Jedná se o povinné vklady obchodních bank u centrální banky, které nelze až na výjimky použít. Jejich výše je stanovena procentními sazbami z primárních vkladů v domácí i zahraniční měně. Povinné minimální rezervy /PMR/ se u nás úročí teprve od roku 2001 a jejich případné nedodržení je penalizováno /lombardní sazba + 6 procentních bodů./. Jejich využívání má dva základní cíle:

          PMR slouží jako nástroj centrální banky k regulaci množství peněz v oběhu /jsou-li vysoké, mají obchodní banky méně peněz na poskytování úvěrů/

          PMR slouží jako rezerva  v případě ohrožené likvidity obchodní banky

V poslední době je /zejména mimo hranice našeho státu/ často diskutována otázka oprávněnosti existence PMR. Důvodů je hned několik  /sníženou sumu peněz lze nahradit úvěry od obchodních bank apod./.  Jisté však je, že další existence je přinejmenším sporná, alespoň ve vyspělých tržních ekonomikách. Tomu nasvědčuje vývoj, kdy v řadě zemí PMR již neexistují /Austrálie, Dánsko, Kanada, Švýcarsko/ nebo kde dochází ke snižování jejich sazeb /VB, USA/. V našem bankovním systému lze v posledních letech také pozorovat tendenci ke snižování sazeb těchto rezerv. Zatím poslední změnou bylo snížení sazeb z 5% na 2% s účinností od října 1999.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test