2.2.7  Funkce reprezentanta státu v měnové oblasti 

 

Centrální banka vystupuje vůči domácí a zahraniční veřejnosti jako reprezentant státu ve všech otázkách týkající se měnové politiky. Uvnitř ekonomiky spočívá její činnost především v pravidelném informování veřejnosti o měnovém vývoji, jeho hlavních problémech a způsobech řešení.

Banka by měla neustále vysvětlovat své přístupy a přesvědčovat o jejich správnosti a nutnosti, provádět politiku „otevřenou“ v nejvyšší možné míře a systematicky tak budovat a upevňovat svoji důvěryhodnost u veřejnosti. Tím vytváří jeden z nezbytných základů účinné měnové politiky a podmínky pro provádění i nepopulárních, avšak nutných opatření. Opačná politika, prováděná pouze „za zavřenými dveřmi“, bývá obvykle méně úspěšná.

Centrální banka je rovněž mluvčím státu v měnových otázkách vůči zahraničí a reprezentuje zemi na zasedáních Mezinárodního měnového fondu, Světové banky apod.

I tato funkce spadá do oblasti mikroekonomie.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test