2.3. Nástroje centrální banky a jejich klasifikace 

Jak již bylo uvedeno, jednou z hlavních funkcí centrální banky v tržní ekonomice je měnová politika. K jejímu provádění používá centrální banka řadu nástrojů /pro zjednodušení zde nebude probrána celá problematika, ale pouze některé z nástrojů/.

Nejčastěji jsou nástroje měnové politiky členěny podle jejich charakteru na :

          nástroje tržní /nepřímé/ - jsou mnohem častěji používané než administrativní

          administrativní /přímé/

 

Tržní nástroje

Dopadají na celý bankovní systém plošně, nejsou tedy využívány k případné selektivní podpoře /restrikci/ vybraných bank. Jejich použitím se nenarušuje nějak výrazně tržní prostředí. Z tohoto důvodu je jejich používání běžnější než je tomu v případě přímých nástrojů. Hlavní nevýhodou nepřímých nástrojů je ve srovnání s přímými jejich nižší účinnost. Patří mezi ně:

          diskontní nástroje

          operace na volném trhu

          kursové intervence

          povinné minimální rezervy /patří zde za určitých podmínek = jednotné sazby pro všechny banky/

Všech lze použít okamžitě a všech se také až na nepatrné a dočasné výjimky běžně používá.

 

Administrativní nástroje

Řadíme zde zejména:

          limity úrokových sazeb

          limity úvěrů bank

Přímé nástroje zasahují bezprostředně do rozhodování obchodních bank. Jde o administrativní regulaci činnosti těchto bank, které se pochopitelně zásahům brání. Tyto nástroje používá centrální banka většinou na přechodnou dobu, zejména v případech, kdy dochází u té které banky k ohrožení její další existence /např. z důvodu riskantních úvěrových operací/. Jejich výhoda spočívá jednak v tom, že se jim banka musí podřídit /nelze je „obejít“/ a že je lze využít selektivně. Někteří ekonomové je odmítají s poukazem na to, že deformují tržní prostředí.

předcházející strana     obsah     následující strana                     test