2.3.3 Operace na volném trhu 

Velmi rozšířeným a oblíbeným nástrojem regulace měnové báze 1/ jsou operace na volném trhu. Lze je dokonce označit za vůbec nejpoužívanější nástroj centrálních bank v současnosti. Od roku 1994 se postupně stávají základním nástrojem měnové politiky ČNB. Dříve se používaly především k regulaci měnové báze, v posledních letech jsou orientovány hlavně na regulaci krátkodobé úrokové míry. K tomu slouží stanovování ceny cenných papírů, resp. jejich úrokové sazby – tzv. repo sazby.

Operace na volném trhu se provádějí vždy bezhotovostně a jedná se o nákupy a prodeje státních cenných papírů /státní pokladniční poukázky, bankovní akcepty apod./ centrální bankou obchodním bankám. Lze je rozdělit na:

          aktivní – mají dopad na měnovou bázi /prodejem cenných papírů centrální bankou obchodním bankám se snižuje měnová báze a tím dojde ke snížení bankovních půjček/

          vynucené – centrální banka jimi kompenzuje vliv jiných faktorů na měnovou bázi a nebo se snaží takto stabilizovat ceny státních cenných papírů

Kromě jiných předností, jakými jsou jednoduchost, nízké náklady a operativnost používání, mají operace na volném trhu výhody především v tom, že jimi lze i v minimálním rozsahu ovlivňovat měnovou bázi a v řadě případů lze dopředu přesně kvantifikovat jejich dopady.

 

Česká národní banka rovněž zabezpečuje na pokyn ministerstva financí primární emise státních pokladničních poukázek a střednědobých  státních dluhopisů. Hlavním cílem těchto operací je získat chybějící prostředky ke krytí schodků v běžném hospodaření státního rozpočtu.

 

1/ Měnová báze = hotovostní peníze nebankovních subjektů a celkové rezervy bank /u ČNB pouze PMR a dobrovolné rezervy/.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test