2.3.4 Kursové intervence 

 

Hlavním cílem kursových intervencí je regulace výše měnového kursu koruny k zahraničním měnám. Případný nežádoucí dopad na měnovou bázi může ČNB sterilizovat operacemi na volném trhu. S přechodem české koruny na režim volně pohyblivého měnového kursu /floating/ v květnu 1997 se význam intervencí výrazně snížil. Česká národní banka sleduje pouze kurs koruny k euru.

předcházející strana     obsah     následující strana                      test