3. Obchodní bankovnictví

Úloha bank v tržní ekonomice je velmi různorodá a v mnoha směrech nezastupitelná. Tato kapitola je zaměřena na vysvětlení základních principů činnosti obchodních bank a na podstatu a způsob využití nejdůležitějších bankovních produktů.

Obchodní banky jsou podnikatelskými subjekty, podnikají tedy za účelem dosažení zisku (definice podnikání viz obchodní zákoník).

Tím se zásadní měrou liší od banky centrální, která není podnikatelský subjekt a jejím primárním úkolem není dosahovat zisk (byť sekundárně ho dosáhnout může). Centrální banka je institucí státu a jejím primárním úkolem je udržení stability měny (ať to stojí co to stojí).

předcházející strana     obsah     následující strana                     test