3.1 Obchodní banky

 

Obchodní banky jsou podnikatelské subjekty nesoucí riziko podnikání , a proto jejich cílem je dosažení zisku. Toho dosáhnou v případě, že výnosy převýší náklady. Struktura těchto položek je rozvedena v účetním výkazu zisků a ztrát. Zjednodušeně můžeme říci, že do výnosů banky patří přijaté úroky z poskytnutých úvěrů a provize či poplatky za provádění bankovních služeb. Nákladovými položkami jsou zejména vyplacené úroky z přijatých vkladů, placené poplatky a provize a provozní náklady 

Vidíte, že cíl banky – zisk je shodný jako u kteréhokoliv podniku. To je však jedna z mála podobností, neboť na rozdíl od nich mají celou řadu specifických rysů. Rovněž se na banky vztahují jiná pravidla oproti obecné úpravě podnikání. Jak zjistíme, kdy je daný podnik bankou a kdy ne? V zákoně o bankách č. 21/1992 je to jednoznačně vymezeno čtyřmi základními podmínkami: 

          jde o právnické osoby se sídlem  ČR, založené jako akciové společnosti

          přijímají vklady od veřejnosti

          poskytují úvěry

          mají licenci od ČNB

předcházející strana     obsah     následující strana                      test