a/  Úvěry ČNB

ČNB poskytuje v současnosti pouze lombardní úvěry a za spíše výjimečných okolností také nouzové úvěry bankám na doplnění likvidity. Pouze lombardní úvěry lze považovat za měnový nástroj.

Lombardní úvěry byly v ČR zavedeny v roce 1992. Jsou poskytovány za lombardní sazbu, kterou určuje ČNB. Lhůta splatnosti je maximálně jeden měsíc. ČNB má plné právo poskytnutí tohoto úvěru kterékoliv bance odmítnout. Do zástavy se přijímají pouze prvotřídní cenné papíry. Lombardní úvěry jsou ale objemově nevýznamné.

Od roku 1993 byly zavedeny krátkodobé refinanční úvěry, které mají jednoznačně charakter nouzových úvěrů a poskytují se bance v zájmu zachování likvidity. Jejich maximální lhůta splatnosti činí ze zákona /Zákon o ČNB/ tři měsíce. Úroková sazba je ve výši lombardní sazby zvýšené o šest procentních bodů. Úvěry mohou být poskytovány v případě úplného vyčerpání povinných minimálních rezerv k úhradě záporného salda na příslušném účtu u ČNB.

Z úvěrů, které ČNB poskytovala dříve, to jsou zejména:

-          aukční refinanční úvěry s velmi krátkou lhůtou splatnosti /jednalo se o dny/, které byly jen zčásti kryty cennými papíry. Používaly se do roku 1994, neboť poté bylo vyžadováno u těchto úvěrů 100% krytí cennými papíry, úvěry tak získaly podobu repo operací.

-          úvěry na reeskont směnek byly zavedeny v roce 1992 a používaly se až do konce roku 1997. Úrok se rovnal diskontní sazbě.

předcházející strana     obsah     následující strana                 test