b/  Úrokové sazby ČNB

Česká národní banka určuje 

   diskontní sazbu, 

   lombardní sazbu,  

přičemž rozpětí mezi nimi se postupně snižuje. Jsou používány především jako sazby signální, s cílem ovlivnit úrokové sazby na mezibankovním trhu. 

   repo sazbu - pro operace na volném trhu.

předcházející strana     obsah    následující strana              test