19.1 HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ

 

  Společnost při výrobě využívá výrobní faktory - zdroje (práce, přírodní zdroje, kapitál), které má k dispozici. V daném okamžiku jsou tedy její zdroje omezené a musí volit kolik a na co kterých zdrojů využije. S určitými zdroji lze vyrobit jen omezené množství statků a služeb.

 

Pro následující příklad předpokládejme, že země může vyrábět pouze potraviny k obživě a zbraně k obraně proti nepřátelům.

            zbraně                         hranice produkčních možností

 

                                   x                      x                      x

                                   A                     B                     C

 

 

                                                                       potraviny

V grafu vidíte, že daná země se rozhodla vyrábět určité množství zbraní a zjišťuje, kolik vyrobí potravin. V bodě A vyrobí málo potravin, ani nevyužije plně své výrobní faktory, v bodě B je na hranici svých produkčních možností, více potravin už nemůže vyrobit, protože jí chybí zdroje. Bod C je pro danou společnost nedosažitelný (je za hranicí produkčních možností).

Společnost jako celek vyrábí efektivně, pokud se její produkce pohybuje na křivce produkčních možností.

 

 

zpět  |  obsah    |  další strana