6. Zvykový systém

 Nejstarší ekonomický systém. Odpovědi na tři základní ekonomické otázky:

  co a kolik se má vyrábět rozhoduje vůdce kmene (rada starších apod.) dle zvyků daného kmene,

  jak a s jakými zdroji se bude vyrábět (kolik lidí má bránit vesnici, kolik pracuje na poli, kolik vyrábí rohože, kolik bojovníků a s jakou výzbrojí a jakými zásobami dobývá nová teritoria apod.) také rozhoduje vůdce kmene.

  rozdělování vyrobeného produktu je v počátcích podle potřeb členů kmene (vyrobený produkt byl malý a stačil sotva k přežití), později už ale lidé zdokonalují své nástroje, technologické postupy a dělbu práce a vzniká nadprodukt, který si přivlastňují nejmocnější příslušníci kmene.

 

Rozhodování o základních ekonomických otázkách je tedy závislé na schopnostech a vůli jedinců, je subjektivní. A protože nikdo není dokonalý, i toto rozhodování může být chybné.

 

Zvykový ekonomický systém v dnešní době naleznete např. v centrální Austrálii, Africe nebo u kmenů amazonského pralesa.

 
 

 

zpět  ÷  obsah   ÷  další strana