5  Podnikatelská činnost státu

Stát vystupuje mimo jiné i v roli podnikatele, hovoříme o ekonomické funkci státního sektoru. Státní sektor vzniká různými cestami:

   zestátnění soukromých společností za náhradu či bez ní (konfiskace),

  budování nových podniků státem z veřejných prostředků (daní, apod.),

  vytváření tzv. smíšených společností, v nichž stát drží určitý podíl akcií.

Z právního hlediska stát může zakládat státní podniky (specifická forma subjektu dle zákona o státním podniku) nebo využívá soukromoprávní formy (akciové společnosti apod. v ČR dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích).

Aby nedocházelo ke zneužití veřejných prostředků a k obohacování jednotlivců, jsou na podnikání státu stanoveny přísné předpisy a podléhá zvýšeným kontrolním procedurám a pravidlům.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                     test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.