4.1. Magický čtyřúhelník

Při komplexním hodnocení národního hospodářství sledujeme tzv. magický čtyřúhelník:

   velikost a tempo růstu celkového produktu                                            stabilita cen  
ukazatel: hrubý domácí produkt (HDP)                                                         ukazatel: míra inflace

                                                 

   
   vyrovnanost vývozů a dovozů                                                                 velikost a struktura nezaměstnanosti  
ukazatel: bilance zahraničního obchodu                                                        ukazatel: míra nezaměstnanosti

Všechny uvedené makroekonomické veličiny spolu úzce souvisí a vzájemně se ovlivňují (nelze sledovat celkový produkt aniž bychom znali míru inflace, která ukazuje míru znehodnocování peněz, pomocí kterých HDP měříme, nelze jásat nad růstem HDP pokud víme, že nám rapidně vzrůstá zahraniční zadluženost a nerovnováha obchodní bilance atd.).

 předchozí strana    obsah      následující strana                    test

 Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.