10 Výkonnost národního hospodářství

Výkonnost národního hospodářství je dána množstvím statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za jeden rok. Hovoříme o výstupu (output), tzn. o velikosti produktu.

  Výdajový přístup k měření produktu:

  • produkční metoda - kvůli vyloučení duplicit se nezapočítávají materiálové náklady, započítává se hodnota přidaná zpracováním (value added, VA);

  • výdajová metoda - sčítáme výdaje subjektů na nákup konečných výrobků a služeb.

  Příjmový (důchodový) přístup k měření produktu:

  •  důchodová metoda - sčítáme příjmy subjektů (peníze obdržené za vyrobené statky a služby).

Vzhledem k tomu, že stále sčítáme jednu a tutéž hromadu vyrobeného zboží, pouze z různých pohledů, jsou všechny výše uvedené metody v zásadě rovnocenné a dospějí ke stejnému výslednému produktu.

            Pomocí těchto metod zjišťujeme hrubý domácí produkt, resp. hrubý národní produkt.     

předchozí strana    obsah      následující strana             test