9  Keynesiánská koncepce úlohy státu v ekonomice

Tento typ hospodářské politiky má svůj prvopočátek ve velké světové hospodářské krizi z roku 1929. John Maynard Keynes napsal v roce 1936 knihu Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, ve které dává návod na probuzení utlumených ekonomik a nastartování nové prosperity.

   Keynes vychází z předpokladu, že ceny (zejména mzdy) jsou nepružné, a tak může na trzích existovat i dlouhodobá nerovnováha.

   Keynes navrhl řešení v podobě vládních intervencí, např. v podobě veřejných výdajů na nákup zboží, která by zvýšila agregátní poptávku a zamezila tak velkému propadu krize a růstu nezaměstnanosti. Hovoříme o demand-side economics.

V praxi byla tato politika aplikována především v 50. a 60. letech v podobě tzv. anticyklické politiky s krátkodobými zásahy. Keynesiánské modely hojně využívají tzv. vestavěné stabilizátory.

Keynesiánci kladou důraz na aktivní fiskální politiku (ekonomie strany poptávky - demand side economy).

 

předchozí strana    obsah      následující strana      test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.