12.2.  Výpočet produktu – důchodová metoda

Důchodová metoda - vychází z fáze rozdělování (hospodářský proces má fázi výroby, rozdělování, přerozdělování, směny a spotřeby), kdy každý z účastníků výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů. Zaměstnanci dostávají mzdy a platy, majitelé půdy dostávají rentu, majitelé kapitálu dostávají čistý úrok (finanční kapitál) a zisky (reálný kapitál). Všechny tyto položky jsou zároveň nákladem firem, které si takto kupují výrobní faktory nutné pro výrobu (práce, půda, kapitál). Pro úplnost nesmíme zapomenout přičíst odpisy (opotřebení dlouhodobého majetku) a nepřímé daně (především daň z přidané hodnoty a spotřební daň, ale také cla), které se nestávají důchodem (ve smyslu příjem) účastníků výroby, a v konečném součtu by nám chyběly.

Pro lepší zapamatování si uveďme vzorec:

   HDP = mzdy + renty + zisky + úroky + opotřebení investic + nepřímé daně

Protože mzdy, renty, zisky a úroky tvoří v součtu celý národní důchod, můžeme vzorec napsat také

   HDP = národní důchod + opotřebení investic + nepřímé daně

   

předchozí strana    obsah      následující strana            test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.