15 Čisté ekonomické bohatství NEW

Ukazatele měřící výsledný produkt národní ekonomiky, ať již typu HDP nebo ND, měří výkon ekonomiky podle mezinárodně přijaté metodiky (metodiku Systému národních účtů a její změny řeší OSN (United Nations a její statistická divize https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp). Tato metodika prošla několika revizemi, z nichž poslední byla v roce 2008, a na ni navázala změna metodiky výpočtu HDP v Evropské unii ESA 2010. Český statistický úřad a Štatistický úrad SR zapracovaly tyto metodické změny v roce 2014 do národních statistik. Tato nová metodika se už částečně snaží zachycovat mimotržní výkony ekonomiky, a tím se přibližuje k principům ukazatele Net Economic Welfare NEW, neboli Čisté ekonomické bohatství, který by měl podle amerických vědců objektivněji zobrazit výsledky lidského snažení na zvyšování kvality života.

Schéma výpočtu

   NEW = GNP + práce domácností pro sebe, pozitivní externality apod. - negativní externality apod.

Ukazatel Čisté ekonomické bohatství má zatím řadu problémů jak metodických (není plně dořešen pojem kvality života a jeho složek), tak technických (mnoho údajů pouze odhadujeme, protože nikde nejsou sledované). Přesto je to nadějný směr měření ekonomické výkonnosti státu.

 

předchozí strana    obsah      následující strana         test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.