15 Čisté ekonomické bohatství

Ukazatele měřící výsledný produkt národní ekonomiky, ať již typu HDP nebo ND, mají jeden základní nedostatek - jsou schopné zachytit pouze legální a měřitelné hodnoty vyprodukované v ekonomice. Ze statistiky jsou tak zcela vyloučeny hodnoty neměřené (například práce, které si domácnosti udělají samy pro sebe, nebo nárůst volného času a jeho aktivní využití) nebo hodnoty vzniklé mimo legislativou povolené hranice (melouchy a nezdaněná práce, úplatky, krádeže, nelegální hazard apod.) Stejně tak nejsou zachyceny mimotržní vlivy ekonomické aktivity - externality (negativní vliv na životní prostředí apod.). Američtí vědci proto přišli s myšlenkou nového ukazatele zvaného Net Economic Welfare, neboli Čisté ekonomické bohatství, který objektivněji zobrazuje výsledky lidského snažení na zvyšování kvality života.

Schéma výpočtu

   NEW = GNP + práce domácností pro sebe, melouchy apod. - negativní externality apod.

Ukazatel Čisté ekonomické bohatství má zatím řadu problémů jak metodických (není plně dořešen pojem kvality života a jeho složek), tak technických (mnoho údajů pouze odhadujeme, protože nikde nejsou sledované). Přesto je to nadějný směr měření ekonomické výkonnosti státu.

 

předchozí strana    obsah      následující strana         test