14  Národní důchod ND

Národní důchod (National Income - NI)  je ukazatelem měření produktu důchodovou metodou (příjmový přístup). Národní důchod získáme, pokud sečteme všechny příjmy domácností za sledované období (předpokládáme, že domácnosti jsou vlastníky všech výrobních faktorů a nakonec se k nim dostanou i zisky firem, úroky ze  zápůjčního kapitálu a renty z vlastnictví přírodních zdrojů). Platí tedy

     NI = hrubé mzdy + čisté úroky + renty + hrubé zisky PO + příjmy FO                                  
 
kde PO jsou firmy právnických osob, FO jsou firmy fyzických osob a OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné),

     hrubý národní produkt GNP - Io (investice obnovovací, odpisy) - Nepřímé daně = národní důchod NI  

        GNP>NI

přičtením amortizace (odpisů) a nepřímých daní k národnímu důchodu získáme hrubý národní produkt

Odvozené veličiny:

Osobní důchod (Personal Income) PI = mzdy, platy, renty, úroky + transferové platby

Disponibilní osobní důchod (Disposable Personal Income) DPI = PI - daně

Domácnosti mohou DPI využít dvěma způsoby: část utratí C - Consumption a část spoří S - Savings.

DPI = C + S

Poznámka - studenti rádi zaměňují S jako spotřeba a zapomínají, že je to zkratka anglického a nikoliv českého názvu.

V málo rozvinutých ekonomikách se nedaří spořit - vše, co se vyrobí, se ihned spotřebuje. To neumožňuje zvyšovat výkonnost ekonomiky, protože nejsou zdroje na investice - vzniká tak bludný kruh nerozvinutosti, který obvykle vyžaduje příchod investic ze zahraničí.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                 test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.