14  Národní důchod ND

Národní důchod (National Income - NI)  je ukazatelem měření produktu důchodovou metodou (příjmový přístup).Národní důchod získáme, pokud sečteme všechny příjmy domácností za sledované období (předpokládáme, že domácnosti jsou vlastníky všech výrobních faktorů a nakonec se k nim dostanou i zisky firem, úroky ze  zápůjčního kapitálu a renty z vlastnictví přírodních zdrojů). Platí tedy

     NI = hrubé mzdy + čisté úroky + renty + hrubé zisky PO + příjmy FO                                  
 
kde PO jsou firmy právnických osob, FO jsou firmy fyzických osob a OSVČ (osoby samostatně výdělečně činné),

     GNP - Io(investice obnovovací) - Nepřímé daně = NI          GNP>NI

Odvozené veličiny:

Osobní důchod PI = mzdy, platy, renty, úroky + transferové platby

Disponibilní osobní důchod DPI = PI - daně

Domácnosti mohou DPI využít dvěma způsoby: část utratí C - Consumption a část spoří S - Savings.

DPI = C + S

Poznámka - studenti rádi zaměňují S jako spotřeba a zapomínají, že je to zkratka anglického a nikoliv českého názvu.

 

předchozí strana    obsah      následující strana                 test