16 Monetární politika

Monetární politika je součástí a nástrojem hospodářské politiky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástroj v rukou centrální banky a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocení peněz - inflace. Centrální banka se zaměřuje především na:

   kontrolu množství peněz v ekonomice;

   regulaci úrokových měr,

   stanovení podmínek úvěrování.

Monetární politika může být v zásadě:

  • expanzivní - zvyšování nabídky peněz v ekonomice, 

  • restriktivní - snižování nabídky peněz v ekonomice.

 V podmínkách ČR je nositelem monetární politiky Česká národní banka ČNB a jejím současným cílem je tzv. cílování inflace, tedy udržení čisté inflace (bez administrativních deregulací cen nájemného, elektřiny apod.) v mezích 3 - 5% ročně. Tento cíl koresponduje s našimi snahami o vstup do Evropské unie a odpovídá konvergenčním kritériím, které pro vstup musíme splnit.

 předchozí strana    obsah      následující strana               test