30 Operace na volném trhu

Patří mezi nepřímé nástroje centrální banky. Centrální banka nakupuje a prodává na volném peněžním trhu státní cenné papíry (převážně státní pokladniční poukázky, popř. státní dluhopisy). Obchodní banky si také mohou půjčit u centrální banky peníze tím, že jí prodají své cenné papíry a dohodnou se na budoucím zpětném odkupu (repo obchod), nebo může jít o obchod bez budoucích ujednání (promptní obchod).

  Dopady obchodů na volném trhu jako nástroje monetární politiky:

1.   centrální banka prodává státní cenné papíry dochází k odčerpávání peněz z obchodních bank, a tím i z ekonomiky, zpomalení oběhu peněz - protiinflační restriktivní monetární politika;

2.   centrální banka nakupuje státní cenné papíry dochází k načerpání peněz do obchodních bank, a tím i  do ekonomiky, zrychlení oběhu peněz - expanzivní politika.

Emise státních cenných papírů samozřejmě slouží i k jiným účelům než jen k regulaci inflace - stát vydává státní cenné papíry především v okamžiku, když potřebuje získat peníze ke krytí přechodného nedostatku peněz ve státní pokladně nebo ke krytí schodku státního rozpočtu. Tady může dojít k rozporuplným dopadům, protože stát touto formou může stahovat peníze z ekonomiky i v době hospodářské krize, kdy by naopak potřeboval provádět expanzivní politiku.

 

předchozí strana    obsah      následující strana        test   

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D