40 Daně a pojmy s nimi spojené

      Definice daně:
Daň je příjmem veřejných rozpočtů (státního rozpočtu a místních rozpočtů), který ze zákona (povinně) odčerpává část důchodu subjektu (příjmu, majetku poplatníka) na nenávratném principu (společnost tyto peníze vynaloží podle potřeb, nikoliv úměrně podle výše odvedené daně jednotlivcem). Uspokojovány jsou i potřeby těch, kteří daně vůbec neplatí (princip solidarity).

      poplatník - je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena (ten, z jehož kapsy peníze ubudou);

      plátce - je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu. Plátce a poplatník jsou někdy jedna osoba, v některých příkladech se však liší (u DPH je plátce prodávající a poplatník kupující);

      principy daňového systému:

  1. spravedlnost zdanění - stejné podmínky pro různé typy subjektů, pro tuzemské a zahraniční firmy atd.
  2. všeobecnost zdanění - zdanění podléhají všechny typy vlastnictví,
  3. účinnost zdanění - vhodným způsobem stimulovat žádoucí aktivity obyvatelstva,
  4. harmonizace - sbližování naší daňové soustavy se systémy Evropské unie.


 předchozí strana    obsah      následující strana                 test