41 Nástroje fiskální politiky

Jedno z možných členění rozlišuje nástroje podle toho, zda je k jejich použití potřebné jednorázové schválení parlamentem či nikoliv:

      vestavěné stabilizátory
působí v hospodářství dlouhodobě a automaticky jako stabilizující prvky.Patří sem zejména:

  1. princip progresivní daně z příjmu (u nás u fyzických osob),
  2. princip pojištění v nezaměstnanosti a sociální transfery,
  3. existence subvencí do zemědělství,
  4. státní výkup zemědělských přebytků.

      záměrná opatření
konkrétní jednorázová nebo krátkodobá opatření vyžadující schválení parlamentem.Tvoří doplněk k vestavěným stabilizátorům. Patří sem zejména:

  1. veřejné práce a výdajové programy,
  2. programy vytváření nových pracovních míst financovaných vládou,
  3. konkrétní změny míry zdanění fyzických a právnických osob,
  4. konkrétní změny v rychlosti amortizace (odpisů),
  5. konkrétní výše sociálních dávek a transferových výdajů,
  6. změny ve výši výdajů na státní správu apod.

Význam nástrojů fiskální politiky zdůrazňují především keynesiánci.

předchozí strana    obsah      následující strana           test