55.1 Cenová hladina a indexy

Pro výpočet míry inflace potřebujeme znát cenovou hladinu. Růst a pokles cenové hladiny měříme pomocí indexů.

Nejpoužívanější je index spotřebitelských cen CPI. Je zjišťován přímo v terénu na vybraných statcích a službách, které souhrnně nazýváme spotřebitelský (tržní) koš, který se skládá asi ze 370 typických výdajů domácností (potraviny, oblečení, doprava, nájemné, energie, telefony apod.). Nahlédněte do novin (Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes apod.), kde jednou měsíčně bývají statistiky zveřejňovány.

                                  Q0 . P1
                     CPI = -----------------  . 100 %      kde Q je množství zboží, P ceny  a index značí období
                                   Q0 . P0

  Další používaný index je index výrobních cen PPI, který sleduje ceny výrobců a velkoobchodů (tedy nikoliv ceny pro konečné spotřebitele), sleduje mnohonásobně více položek ( jen u výrobků prodávaných do velkoobchodů je to 3400 položek).

   Pro speciální účely je využíván tzv. implicitní cenový deflátor IPD. Ten je na rozdíl od předešlých dvou indexů, které jsou zjišťovány přímo v terénu, počítán "od stolu" následně po ukončení sledovaného období jako podíl nominálního a reálného produktu.

                                 Y1 . P1
                     IPD = ----------------  . 100 %
                                 Y1 . P0

Na rozdíl od indexu spotřebitelských cen, který sleduje pouze vybraná zboží, IPD zahrnuje vývoj cen všech zboží, je tedy objektivnější. Na druhou stranu má nevýhodu, že jej můžeme vypočítat pouze zpětně, až máme údaje o vývoji HDP.

předchozí strana    obsah      následující strana                 test