55. Míra inflace

Pomocí peněz měříme v ekonomice téměř všechno, proto je objektivní stanovení znehodnocení peněz, tedy míra inflace velmi důležitý ukazatel, a to nejen pro národní ekonomiku, její ekonomy a politiky, ale i pro mezinárodní srovnávání a rozhodování. Existují mezinárodně platné postupy, podle kterých se inflace počítá. Používá se index spotřebitelských cen CPI, dále jsou to index výrobních cen PPI a implicitní cenový deflátor IPD. Index spotřebitelských cen nám pomáhá stanovit pohyb cen, cenovou hladinu. Cenovou hladinu potřebujeme znát pro výpočet míry inflace.

   Míra inflace se dá vyjádřit ukazatelem:

                          cenová hladina (t)  - cenová hladina (t -1)
míra inflace =  -------------------------------------------------------------------       . 100         [ % ] 

                                   
cenová hladina (t -1)

  kde t je určité období (např. měsíc, rok).

předchozí strana    obsah      následující strana               test