56. Typy inflace podle velikosti

Podle velikosti míry inflace můžeme rozlišovat:

    inflace mírná (plíživá) - jednociferná. Lidé nepřestávají věřit penězům, ekonomika běžně funguje. Současný stav v ČR (inflace za rok 1999 byla 2,1%) ;

     inflace pádivá - dvojciferná. Lidé přestávají věřit domácí měně, preferují stabilnější cizí měny nebo jiné trvalejší hodnoty (zlato, nemovitosti atd.). Chod ekonomiky už je narušován, ekonomická výkonnost klesá;

     hyperinflace - trojciferná a větší. Ceny se zvyšují natolik rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny, lidé preferují naturální směnu (přes její obrovské nevýhody a nedostatky), ekonomický systém společnosti se úplně rozpadá, nastává chaos a anarchie. Tento stav je typický především pro období válečných konfliktů, politických převratů a podobně. Ekonomická výkonnost hospodářství se zcela propadá (např. inflace v Bulharsku v roce 1996 byla 1085,0 %, Rusko 1992 mělo inflaci 2508 %, Ukrajina v tomtéž roce 2730 % apod.).

předchozí strana    obsah      následující strana               test